Biên Bản Họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2011

15:48 | 23/08/2013

VPK xin công bố biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 

Vui lòng xem file đính kèm :

                               + Biên Bản Họp

                               + Nghị Quyết 


Người viết : admin

Giới hạn tin theo ngày :    

Thung Carton cac loai
Thung Carton cac loai
Thung Carton cac loai
nắp và nút
nắp và nút
Nắp các loại
Nắp các loại
các loại
Đang online :  
Trong ngày :